Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ tối ngày 11/7 lớp cao học K11-CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khoá 11-CNTT nghỉ tối 11/7/2017 môn Hệ hỗ trợ ra quyết định do Thầy Dương Minh Đức phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN