Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ tết Dương lịch 2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/chị học viên cao học nghỉ tết Dương lịch ngày 01/01/2018 . 

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN