Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2017

Theo Thông báo 92/TB-ĐHCNTT-TCHC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính về việc nghỉ Tết dương lịch của cán bộ, viên chức Trường ĐH CNTT; Phòng Đào tạo SĐH&KHCN thông báo đến Giảng viên và học viên cao học được nghỉ Tết dương lịch 03 ngày từ ngày 31/ 12/2016 (Thứ bảy) đến hết ngày (Thứ hai), trong đó, ngày 02/01/2017 là ngày nghỉ bù.

Do đó, lớp CH10 CNTT sẽ dời lịch thi sang sáng chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2017.Thời gian thi cụ thể như sau:

7g 30 - 9g 30: Thi Môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng.

9g30 - 11g 00: Thi Môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN