Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ ôn tập Toán chiều 4/8/2019

Kính gửi Anh/Chị học viên,

Chiều Chủ nhật 4/8/2019, lớp ôn  cao học - phần "Lý thuyết đồ thị" do Thầy Đỗ Văn Nhơn nghỉ . Phòng sẽ thông báo lịch bù sau.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN