Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng, Ngày Quốc tế lao động.

Theo công văn số 29/ĐHCNTT-TCHC ngày 05 tháng 04 năm 2022 của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính về việc nghỉ Lễ của cán bộ, viên chức Trường ĐH CNTT: Phòng Đào tạo SĐH&KHCN thông báo đến Giảng viên và học viên cao học được nghỉ Lễ như sau:

1. Lễ Giỗ tổ Hùng Vương: nghỉ 02 ngày vào ngày  10/4/2022 và ngày 11/4/2022 - trong đó ngày 10/4/2022 nhẳm ngày 10/3 âm lịch, ngày 11/4/2022 là ngày nghỉ bù.

2. Ngày chiến thắng và Ngày Quốc tế Lao động : nghỉ 04 ngày từ ngày 30/4/2022 đến hết 03/05/2022.  Trong đó, ngày 02/5/2022 và ngày 03/5/2022 là ngày nghỉ bù.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN