Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ ngày 15-16/2/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ ngày 15-16/02/2020. Theo lịch ngày 17/02/2020 sẽ học bình thường nếu không có thông báo mới. 

Môn Xử lý tín hiệu số học bù sáng ngày 01/3/2020 cho ngày nghỉ 11/01/2020

Môn Triết dự kiến thi ngày 16/02/2020 sẽ dời lịch thi sang sáng thứ bảy ngày 29/02/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN