Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xử lý tín hiệu số nâng cao sáng thứ bảy ngày 08/6/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Sáng thứ bảy, ngày 08/6/2019 , môn Xử lý tín hiệu số nâng cao do thầy Lâm Đức Khải phụ trách nghỉ.

Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.