Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xử lý tín hiệu số nâng cao ngày 11/01/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Xử lý tính hiệu số nâng cao chiều thứ bảy ngày 11/01/2020, học bù sáng chủ nhật ngày 16/02/2020.

Trân trọng
Phòng ĐTSĐH&KHCN