Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xử lý dữ liệu lớn vào tối 23/9/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Xử lý dữ liệu lớn do Thầy Lê Đình Duy phụ trách vào tối nay 23/9/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN