Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính tối nay ngày 22/01/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính do Thầy Lê Minh Hưng phụ trách vào tối nay thứ 6 ngày 22/01/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN