Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính ngày 29/6

Kính gửi Thầy và Anh/Chị học viên,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch học môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính nghỉ tối ngày 29/6/2024 .

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN