Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách vào tối thứ sáu 05/01/2018 do Thầy bận công tác đột xuất.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN