Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-KHMT nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách nghỉ vào tối nay thứ năm ngày 16/03/2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN