Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Triết ngày 30/12/2016

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 nghỉ môn Triết vào sáng thứ bảy ngày 30/12/2016. Môn Triết sẽ bắt đầu vào sáng thứ 7 ngày 7/1/2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN