Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Triết học sáng thứ bảy ngày 25/8/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Sáng thứ bảy, ngày 25/8/2018 , môn Triết học do thầy Bùi Văn Mưa phụ trách nghỉ.

Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.