Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Toán sáng thứ bảy ngày 18/8/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Sáng thứ bảy, ngày 18/8/2018 , môn Toán do thầy Dương Tôn Đảm phụ trách nghỉ.

Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.