Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Toán ngày 01/11/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Toán sáng chủ nhật ngày 01/11/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN