Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin chiều ngày 30/11/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin do Thầy Phạm Văn Hậu phụ trách vào chiều nay 30/11/2019 do Thầy bệnh.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN