Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin chiều 21/9

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin chiều nay thứ bảy 21/9/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN