Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Tìm kiếm thông tin thị giác tối thứ năm ngày 09/5/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Tối thứ năm, ngày 09/5/2019 , môn Tìm kiếm thông tin thị giác do thầy Ngô Đức Thành phụ trách nghỉ.

Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.