Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Tìm kiếm thông tin thị giác tối thứ năm 08/9/2022

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Tìm kiếm thông tin thị giác tối thứ năm 08/9/2022 do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN