Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Tìm kiếm thông tin thị giác ngày 25/9/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Tìm kiếm thông tin thị giác do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách vào tối nay thứ 6 ngày 25/9/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN