Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Tìm kiếm thông tin thị giác ngày 20/11/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Tìm kiếm thông tin thị giác do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách vào tối thứ sáu ngày 20/11/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN