Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Tìm kiếm thông tin thị giác - CH (10-KHMT) ngày 12/01/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-KHMT nghỉ môn Tìm kiếm thông tin thị giác do Giảng viên: Ngô Đức Thành phụ trách vào tối thứ 5 ngày 12-01-2017. Trân trọng./.