Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Tìm kiếm thông tin thị giác

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 - KHMT nghỉ môn Tìm kiếm thông tin thị giác do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách vào tối nay thứ năm ( 29/6/2017).

Trân trọng
Phòng ĐTSĐH&KHCN