Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Thuật toán và lý thuyết máy học tối thứ 2 ngày 24/4/2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN đã nhận được báo nghỉ lớp cao học khóa 17-CNTT nghỉ môn Thuật toán và lý thuyết máy học do Giảng viên: Lương Ngọc Hoàng phụ trách vào tối thứ 2 ngày 24-04-2023 .

Trân trọng./.