Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng 10/7/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên: môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng do Thầy Dương Minh Đức phụ trách nghỉ vào tối nay thứ tư ngày 10/7/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN