Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tới thứ 3 ngày 25/4/2023

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/chị học viên lớp cao học nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Giảng viên: Lê Đình Duy phụ trách vào tối thứ 3 ngày 25-04-2023 .

Trân trọng./.