Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tối ngày 11/11/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Lê Đình Duy phụ trách vào tối nay 11/11/2019. 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN.