Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây chiều 16/4/2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây do Thầy Nguyễn Thanh Bình phụ trách vào chiều thứ bảy ngày 16/4/2022.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN