Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Nhận dạng thị giác và ứng dụng ngày 02/11/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Nhận dạng thị giác và ứng dụng do Thầy Lê Đình Duy phụ trách vào tối thứ hai ngày 02/11/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN