Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Nguyên lý và phương pháp lập trình sáng 22/9

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Nguyên lý và phương pháp lập trình do Thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách vào sáng chủ nhật tuần này 22/9/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN