Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Nguyên lý và phương pháp lập trình

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 14 đợt 1 năm 2019 nghỉ môn Nguyên lý và phương pháp lập trình do Thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách vào sáng chủ nhật ngày 18/8/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN