Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Ngôn ngữ học máy tính tối thứ 3 ngày 16/3/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên  về việc nghỉ môn Ngôn ngữ học máy tính tối thứ 3 ngày 16/3/2021 do Cô Nguyễn Thị Quý phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN