Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Ngôn ngữ học máy tính tối thứ 3 ngày 12/01/2021

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ Môn Ngôn ngữ học máy tính do Cô Nguyễn Thị Quý phụ trách vào tối thứ 3 ngày 12/1/2021.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN