Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Ngôn ngữ học máy tính - Khóa 11 KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-KHMT nghỉ môn Ngôn ngữ học Máy tính do Thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách vào sáng chủ nhật 26/02/2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN