Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Ngôn ngữ học máy tính chiều chủ nhật ngày 07/4/2019 và lịch dạy bù

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Chiều chủ nhật, ngày 07/4/2019 , môn Ngôn ngữ học máy tính do thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách nghỉ.

Thầy sẽ dạy bù vào sáng thứ bảy ngày 20/4/2019, chiều chủ nhật ngày 21/4/2019 học bình thường.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.