Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Máy học trong Xử lý mật mạng và hệ thống tối nay thứ 5 (2/6/2022)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên nghỉ môn Máy học trong Xử lý mật mạng và hệ thống do Thầy Lê Kim Hùng phụ trách tối nay thứ 5 (2/6/2022).

Trân trọng

Kim Cương