Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng sáng ngày 7/12/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng, do Cô Nguyễn Hoàng Tú Anh phụ trách vào sáng 07/12/2019 do Cô bận công tác.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN