Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên: Môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng do Cô Nguyễn Hoàng Tú Anh phụ trách nghỉ tối thứ sáu ngày 29/12/2017 do giảng viên bị bệnh, lịch học bù sẽ được thông báo sau.
 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN