Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học : nghỉ môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng do Cô Nguyễn Hoàng Tú Anh phụ trách, vào tối mai thứ hai 25/1/2017 vì lí do thời tiết dự báo sẽ có bão.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN