Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/chị học viên lớp cao học khóa 10 ngành KHMT nghỉ môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng do cô Nguyễn Hoàng Tú Anh phụ trách sáng thứ bảy ngày 23 /01/2016.
 
Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN