Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Hệ thống thông tin địa lý và môn Tìm kiếm thông tin thị giác

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ các lớp sau:

_ Môn Hệ thống thông tin địa lý do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách tối thứ ba 25/6.

 _ Môn Tìm kiếm thông tin thị giác do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách  tối thứ năm 27/6.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN