Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao vào tối nay 31/7/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao vào tối nay 31/7/2020. Các buổi còn lại lớp sẽ học online bắt đầu từ tuần sau.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN