Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao tối thứ tư ngày 30/8/2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao vào tối nay 30/8/2023.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN