Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao tối thứ ba ngày 14/5/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Tối thứ ba, ngày 14/5/2019 , môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao do thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách nghỉ.

Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.