Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao tối 24/7/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách tối 24/7/2020 .

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN