Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao tối 03/7/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên nghỉ môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao tối nay thứ 6 ngày 03/07/2020 để chuẩn bị báo cáo.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN