Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao -K11 CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11_CNTT nghỉ môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách vào chiều nay thứ hai ngày 05/6/2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN