Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao - CH11 CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-CNTT nghỉ môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách vào tối nay thứ hai ngày 21 tháng 8 năm 2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN